6.8

Kéo thước để xem

Thước Lỗ Ban 52.2cm: Khoảng thông thủy (cửa, cửa sổ...)

Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch): Khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...)

Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần): Đồ nội thất (bàn thờ, tủ...)

Bản tra cứu thước lỗ ban 52,2 cm

Bản tra cứu thước lỗ ban 42,9 cm

Bản tra cứu thước lỗ ban 38,3 cm